ES parama

ES parama

AB „Actas" įgyvendino projektą „AB „Actas" gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti darbo našumą įmonėje" (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0063). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT" įmonei suteikta iki 193 955,00 Eur (vieno šimto devyniasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt penkių eurų) parama.

AB "Actas" (toliau - įmonė) yra lietuviško kapitalo maža įmonė (iki 50 darbuotojų), kurios pagrindinė veikla - acto, marinatų, padažų ir sirupų gamyba iš žemės ūkio produktų (etilo alkoholio, koncentruotų obuolių sulčių, baltojo vynuogių vyno žaliavos, gliukozės-fruktozės sirupo ir kitų). AB „Actas" daug dėmesio skiria turimos technologinės įrangos modernizavimui, automatizavimui, naujų produktų receptūrų įvedimui į rinką.

2016-2017 metais buvo atliktas įmonės gamybos modernizavimas, įdiegta moderni acto fasavimo technologinė linija su butelių pūtimo mašina (našumas - 6000 but./val.), sandėliavimo patalpose įdiegta inovatyvi „drive-in" mechanizuoto sandėlio stelažų sistema. Siekiant konkuruoti intensyvios konkurencijos sąlygomis, 2020 metais įmonė automatizavo gamybos veiklą bei įdiegė automatinę giluminio acto fermentacijos technologinę liniją, kuri leidžia sufermentuoti alkoholį iki 20 proc. rūgštingumo, dėl ko ženkliai padidėjo esamo technologinio proceso našumas.

Modernių skaitmeninių gamybos technologijų įdiegimas ne tik įgalino įmonę automatizuoti ir robotizuoti įmonės gamybos procesus, sudarė sąlygas integruoti tiek naują, tiek esamą gamybinę įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą. Taip pat įmonė įgijo galimybę vykdyti gamybos monitoringą realiu laiku, fiksuoja įrengimų ciklų skaičių, prastovas, užtikrina žaliavų ir pagamintos produkcijos atsekamumą ir kt. Visa tai įgalino padidinti darbo našumą įmonėje, sudarė sąlygas įmonės konkurencingumo augimui bei užtikrino ilgalaikę įmonės veiklos plėtrą.

Įdiegtos skaitmeninės gamybos technologijos ir įranga pilnai atitinka Pramonės revoliucijos 4.0 reikalavimus, integravus IT, automatizavimą ir mechaniką į vieną integralią visumą.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt